Ajalugu

Saaremaale jõudis adventsõnum tol ajal Pärnus jutlustajana töötanud Ludvig Hallangu läbi, kes kirjutas koguduse ajakirjas “Siioni tööline” (nr.1,1914) järgmist: “Kevadel 1912. a. tulin ma sisemise hääle sunnil veendumusele sõita Saaremaale, kuhu oli kolme ingli kuulutus (vt. Ilm.14:6-12 ) jõudnud vaid mõne kirjandusevangelisti kaudu. Pärast tõsist palvet teadsime, et Issand oma tõotuse järele meiega kaasa tuleb. Võtsime sõidu ette 11. juunil 1912. a. koos koguduse liikme Pärteliga”.

“Regulaarse laevaliikluse puudumise tõttu sõitis L. Hallang Saaremaale juhusliku purjepaadiga. Seal polnud tal ühtegi tuttavat. Tol ajal oli adventistide õpetus vähe tuntud ja kuna selle vastu tehti väärat propagandat, siis olid teised usuühingud umbusklikud. Keegi lastega lesk kutsus Hallangu oma majja koosolekut pidama. Inimesed tahtsid kuulda uut õpetust ja peaaegu terve küla oli kokku tulnud. Lesknaise maja jäi kitsaks ega mahutanud isegi veerandit kokkutulnutest. Taevane Isa oli selle lesknaise maja ukse ees ühe puu lasknud üles kasvada ja selle varju alla ühe kivi kantsliks seadnud. Mitte kunagi varem ei olnud minu südames nii suurt rõõmu, kui seal sinise taevavõlvi all Looja poolt ehitatud saalis ja selle suure kivi ääres igavest evangeeliumi kuulutada… Aasta pärast kinkis Issand meile 30 hinge. Esimene ristimine toimus 23. detsembril 1912.” (V.Viirsalu “Loojangu eel hämarus laskub maale” lk.37-38).

Evangeeliumitööd jätkas A. Klement, kes 1915 a. sõjaaja seaduste kohaselt Siberisse saadeti. Hiljem moodustati väikesed grupid Muhus, Sõrves, Karjas. Kuressaares käidi koos üürimajades. Koguduse aruannete järgi on Saaremaal kuulutamistööl olnud veel: G.Trussman, E.Mägi, J.Vilba, A.Kaldmaa, V.Kärmas, V.Viirsalu, J.Ney, A.Kallaste, F.Köömnemägi, U.Kivisaar, R.Käsk, R.Kaasik, V.Noginovski ja M.Pärna.

1958. a. hakkas kogudus ehitama omale maja, mis valmis 1960. aastal, kuid võõrandati nõukogude võimu poolt 1963. aastal. Majavaldus tagastati 1992. a. Eesti Vabariigi Ülemkohtu seadlusega ja alates 1995. aastast on see taas koguduse käsutuses. Jumalateenistused toimusid nõukogude võimu ajast kuni 2005. aasta sügiseni Metodisti kirikus Karja tn. 1.